Careers

JD Fashion Designer

  Vị trí Fashion Designer Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Bộ phận Sản xuất Trách nhiệm...

Careers

Graphic Designer

JD Graphic Designer Vị trí Graphic Designer Địa điểm online Bộ phận Marketing Trách nhiệm Phối hợp cùng Content Creator thiết kế hoàn...

Careers

Content Creator Intern

Content Creator Intern Vị trí Content Creator Intern Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Trách nhiệm Sản...

Careers

Marketing Intern

JD Marketing Intern Vị trí Marketing Intern Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Bộ phận Marketing Trách...