Careers

JD Content Creator 

JD Content Creator Vị trí Content Creator Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Trách nhiệm Sản xuất...

Careers

JD Fashion Designer

JD Fashion Designer Mục đích: Đưa ra tiêu chuẩn tuyển dụng cho vị trí Fashion Designer   Vị trí Fashion Designer Địa điểm...

Careers, Category

JD Marketing Executive

  Vị trí Marketing Executive Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Bộ phận Marketing Trách nhiệm Xây...