The best is yet to come – ep.07

Trong ý hiểu của mình, Tết bắt đầu từ lúc dọn nhà 😀

Mọi hoạt động chào hỏi chúc tụng đều không bonding rõ nét bằng một buổi chiều mang ghế khảm xà cừ ra phủi bụi lau 2 lượt 1 lượt khăn ẩm 1 lượt khăn khô giặt giũ phơi phóng xếp lại giày dép và nấu nướng dần những món thắp hương.

Cũng không phải lần đầu tiên Mag dọn nhà ngày Tết, nhưng lần này chúng mình có bạn dọn cùng, một chân một tay chắc là mọi việc sẽ nhanh nhẹn hơn đó, hoặc không..

Lời cảm ơn xin gửi tới:

BẠN ĐỜI CỦA VẠN VẬT

thiện tân / c diều / vy / khôi / song anh / lâm tạ / chấy / minh nguyệt / nhung cùng rất nhiều những người ở giữa đã kết nối chúng tôi.