Category

JD Sale Assistants

Vị trí Nhân viên Bán hàng (NVBH) Địa điểm Tầng 2, số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội Thời...

Careers

JD Content Creator 

JD Content Creator Vị trí Content Creator Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Trách nhiệm Sản xuất...

Careers

JD Fashion Designer

JD Fashion Designer Mục đích: Đưa ra tiêu chuẩn tuyển dụng cho vị trí Fashion Designer   Vị trí Fashion Designer Địa điểm...

Category

Graphic Designer

JD Graphic Designer Vị trí Graphic Designer Địa điểm online Bộ phận Marketing Trách nhiệm Phối hợp cùng Content Creator thiết kế hoàn...

Category

Content Creator Intern

Content Creator Intern Vị trí Content Creator Intern Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Trách nhiệm Sản...

Careers, Category

JD Marketing Executive

  Vị trí Marketing Executive Địa điểm số 6 Hàng Đậu, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, HN Bộ phận Marketing Trách nhiệm Xây...

Campaign

Zone out. Episode 01.

Mình vốn không thích ra khỏi nhà, nhà vừa thoải mái tiện nghi lại an toàn, nhưng đôi khi có những địa điểm...

WordPress Woocommerce ecommerce theme