The best is yet to come

Tết trong lòng mình là những truyền thống, như là: “Tết năm nào bố cũng…”. Nên từ năm kia mình đã nghĩ là ừ, vậy cứ mỗi năm Tết về Mag sẽ có truyền thống chụp 1 lookbook cuối cùng của năm thật vui thật sáng, trong đó mọi người sum vầy trong ánh sáng trong nhất của mùa xuân, lấy tên là ‘The best is yet to come’ như một lời chúc và một chút cảm hứng tích cực kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới 😀 Năm nay đã là năm thứ 3, mong là lời chúc này còn được gửi tới bạn thêm nhiều lần nữa 🌸

 

Lời cảm ơn được gửi tới

Vũ đoàn: Le Anh Trang Khanh, em Liên, Trang Vân Hà, Thùng Đồng Quang Minh, Linh Két.

Máy ảnh: Diều Đơn.

Địa điểm: Quán Cầm.

Chỉ đạo lung tung: nhung.

Và ekip hậu kì của Mag đã lao động rất vất vả